Prehistorische Fantasy


 
     
     
Titel:Ogen van Ivoor (prehistorische fantasy)
ISBN: 90-290-4796-8
Uitgeverij Meulenhoff, 1994

OGEN VAN IVOOR en de volgende drie delen zijn gebaseerd op de jarenlange studie die de schrijver maakte van de prehistorie en op de bevindingen van de vele reizen die hij maakte naar de vindplaatsen van artefacten uit het grijze verleden. De vertelsels binnen deze serie ontstonden echter intutief, door een gevoel van beleven en van invoelen dat hoopt te boeien. Deze activiteiten leverden naast de romans ook een passie op voor het maken van stenen werktuigen. De schrijver is lid van een groep praktijk-archeologen die regelmatig experimenten uitvoert in een prehistoriche nederzetting in Wilhelminaoord, in Drenthe. OGEN VAN IVOOR is het levensverhaal van een jonge vrouw, Iki. Een bewogen fase in haar leven breekt aan als de stam waartoe zij behoort wordt uitgemoord. Bevangen door peilloos verdriet, en alleen in spiritueel opzicht bijgestaan door haar totem begint Iki, een blinde vrouw alleen, aan een zwerftocht over de voor haar onzichtbare, uitgestrekte vlakten. Het wordt een tocht vol ontberingen, twijfel en stervensangst, tot de ontmoeting met de tijdelijk van hun eigen stamgebied verbannen jagers Shasemé en Nadawé haar nieuwe levenskracht schenkt. Daarmee is haar beproeving nog niet ten einde. Als een van de twee broers bij een fatale val om het leven komt en Iki door de overlevende in contact wordt gebracht met de leeuwenstam, ontmoet zij de valse en machtswellustige shamaan Anahid̩, in wie zij onmiddellijk een formidabele vijand herkent. Dan is het voor haar een groot vraagteken of haar totem, de witte mammoet, krachtig genoeg zal zijn om haar langs valkuilen te gidsen die links en rechts voor haar worden gegraven. Dan pas staat Iki aan het begin van het avontuur van haar leven. De schrijver zocht in zijn prehistorie zowel naar alledaagse als magische kenmerken van de primitieve mens. Het resultaat is een hommage in spannende verhaalvorm aan de vastbeslotenheid van de menselijke geest te overleven, tot in het hiernamaals toe...